szakdolgozat
STEAM működésének pedagógiai és pszichológiai alapjai
Szakdolgozatomban a STEAM oktatási módszert, annak előnyeit, hasznosságát és hazai használatának lehetőségeit mutatom be a hozzá kapcsolódó szakirodalom és a saját tapasztalataim tükrében. Áttekintem a különböző tanuláselméleteket, illetve a konstruktivista és cselekvő pedagógiai módszereket a hatékonyabb oktatás szemszögéből. Külön figyelmet szentelek a digitális pedagógiának és az IKT-eszközöknek, melyek a mai igényekre adnak választ. Bemutatom egy már sikeresen lezajlott STEAM projektünket, és egy kérdőíves felmérést elemzek a jelenlegi STEAM módszerrel dolgozó pedagógusok tapasztalatairól.
mestermunka
STEAM3D
Mestermunkám egy olyan építőjáték, amely egy oktatási programmal kiegészülve bevezetést nyújt a 3D tervezőprogramok használatába, a 3D nyomtatás megértésébe a 12-13 éves korosztály számára. A STEAM módszertant alapul véve egy olyan foglalkozáscsomag született, mely az analóg és digitális világ között kalauzolja el a tanulni vágyókat.
témavezető
Lipóczki Ákos
szakdolgozat konzulens
Illés Anikó
mestermunka konzulens
Csernátony Fanni