szakdolgozat
Emlékek és érzékek kapcsolata
Szakdolgozatomban az emlékezéssel és érzékeléssel foglalkozom. Emlékeink fontos szerepet játszanak az életünkben, segítségükkel alakítjuk ki identitásunkat és kapcsoljuk össze személyes múltunkat a jövővel. Ezért dolgozatomban átfogóan vizsgálom az emlékek fizikai formában történő megörökítésének motivációit és eszközeit. A digitális technológia megjelenése új eszközöket adott a kezünkbe, melyek segítségével élményeink vizuális megörökítése egyszerűbb lett, azonban ennek túlzott használata negatívan befolyásolja a pillanat megélésének képességét és a memóriát. A megörökítés jelenleg főként vizuálisan történik, de a felidézés nem csak a látás segítségével történhet meg. A szaglás nagyon fontos szerepet játszik az emlékeink és a hozzá fűződő érzelmeink előhívásában. Ezért részletesen elemzem a szaglás működését, az emlékezettel és érzelmekkel való szoros kapcsolatát, illetve életünk egyéb területeire tett hatását.
mestermunka
Odeur – intelligens illatóra
Mestermunkám egy olyan okoseszköz, mely illatok segítségével nyújt információt az idő múlásáról, valamint az illatok jótékony élettani és pszichológiai hatásait kihasználva a nap 24 órájában támogatja a felhasználót tevékenységeinek sikeres elvégzésében. Jelenleg nagy hangsúlyt fektetünk a minket körülvevő vizuális és auditoros ingerekre, de a szagingerekre ez kevésbé jellemző. Ezért célom egy olyan tudat alatt működő eszköz létrehozása volt, mely a felhasználó szagérzékelésére támaszkodva alakít ki egy új időérzékelési metódust.
témavezető
Keszei István
szakdolgozat konzulens
Illés Anikó
mestermunka konzulens
Keszei István
Illóolajok
Illatpatronok
Napirend
Tevékenységhez igazodó illatok
Működési elv
Smart home
Prototípus
Illat csomag
Applikáció
CMF opciók
Applikáció
Odeur
Odeur
Odeur
Otthoni környezetben
Felépítés