szakdolgozat
A személyes kapcsolatok felderítése
Elárasztanak minket az emberi kapcsolatok, és elfoglaltságunkban hajlamosak vagyunk megfeledkezni a kapcsolatok valódi jelentéséről. Könnyen felületessé válnak, ha nem tudjuk őket jól és odafigyelve kezelni. Egy erős kapcsolat azonban mindenképp elengedhetetlen eleme az életünknek. Szakdolgozatomban két különböző szempontból, a pszichológia és a filozófia oldaláról derítem fel a kapcsolat alapfogalmát és legfőbb értékeit. Emellett egy szociometriai technikát vizsgálok, mellyel mérhetők az emberi interakciók. A kutatás tartalmaz mátrixot, szociomátrixot, rajzolt grafikai ábrát és szociogramot. A szociogram hatékony vizuális megjelenítésének további felderítése segít az olvasónak eligazodni a kapcsolatok térképén. Négy különböző megközelítés (pszichológiai, filozófiai, szociológiai és design) nyújt betekintést a kapcsolat ismerős fogalmába, és teszi lehetővé annak újragondolását egy új nézőpontból.
mestermunka
Térképezd fel kapcsolataid
Szakdolgozatom a személyes kapcsolatok lényegét és a kapcsolatok vizuális megjelenítését vizsgálja. A kapcsolatok alapvető koncepcióját pszichológiai és filozófiai nézőpontból tárgyalja. A meghatározó szempontok és értékek körüljárását a szociometria technikája és annak ábrázolása követi. Az említett multidiszciplináris megközelítések átfogó képet adnak a kapcsolatokról. Diplomamunkám a személyes kapcsolatok ábrázolási kísérleteinek kollekciója. A szakdolgozatban tárgyalt három nézőpont egyesével alkalmazásra kerül a kollekció három darabjában. A három elem együtt egy egészet alkot, de funkciójuk és látványuk eltér. Eszmei és vizuális elegyet alkotva, harmonikusan érik el a projekt végső célját: lehetőséget teremtenek az embereknek, hogy elgondolkodjanak a kapcsolataikon, megleljék azok jelentését és értékeit, új megvilágításban lássák és bővítsék őket.
szakdolgozat konzulens
Beck András