szakdolgozat
Az otthon, otthonosság fogalmának társadalomtudományi megközelítése(i)
Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, mit jelent az otthon, otthonosság fogalma, miképp ragadható meg ez a széles jelentésmezővel rendelkező, fluid kifejezés. S nem utolsó sorban: a kérdés megválaszolása hogyan tudja előkészíteni a mestermunkámat? Mi az a kutatás során kikristályosodó szempontrendszer, ami később tervezői briefként vezethet majd? Ehhez a dolgozatom első részében áttekintem a releváns szakirodalmi előzményeket, a különböző tudományterületek válaszait – elsősorban filozófiai, kulturális antropológiai, szociológiai, építészeti, pszichológiai-környezetpszichológiai megközelítések tanulságait –, valamint a térpoétika interdiszciplináris törekvését. Az általánosabb hangvételű elméleti felvezetés után a dolgozatom második részében a szakirodalom tanulságait a saját, megfigyelésen, interjúkon és kérdőíveken alapuló kutatásommal együtt ismertetem. Vizsgálódásaim fókuszát olyan 20–35 év közötti fiatalok jelentik, akik saját ingatlannal nem rendelkeznek, albérleti életformában élnek. A velük készített interjúk és kérdőívek segítségével igyekszem a témát testközelibbé tenni.
mestermunka
Tailored by nature
Mestermunkám egy olyan szövött pamut lakástextil-kollekció, mely a természeti inspirációt absztrahált formában jeleníti meg. A természet kerekded formáiból merítő mintakincs a természet-közelség igényére kínált alternatív megoldás. A kollekció színe teljes egészében nyers fehér, mintázatát az eltérő kötéstípusok egymás mellé rendelése rajzolja. A darázskötések alkalmazása a textil-összerántó tulajdonságai révén egyszerre felel a textil organikus hatásának fokozásáért és az otthonossággal leggyakrabban összefüggésbe hozott puhaság, megnyugtató textúrák megjelenéséért. A fehér textil semlegessége miatt bármilyen enteriőrbe beilleszthető, sokrétűen, többfunkciósan felhasználható, alkalmazkodva ezzel a kollekció célcsoportjaként meghatározott fiatal, albérletben élő felnőttek lakáskörülményeihez, változó környezetéhez.
témavezető
Révész Eszter
szakdolgozat konzulens
Horányi Attila
mestermunka konzulens
-
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció
Tailored by nature lakástextil-kollekció