szakdolgozat
A természet művészete, a művészet természete
Dolgozatom témája a tudatos művészi felelősségvállalás és a közönség érzékenyítésére tett kísérletek, valamint a jelenkori ökológiai problémákra történő művészi reakció, megoldáskeresés és befolyások vizsgálata. A vizsgált művészeti alkotások elemzésének segítségével kívánom alátámasztani azt a vélekedésemet, miszerint a tudatos művészi felelősségvállalás az elkészült képző- vagy iparművészeti alkotásokon keresztül viselkedésformáló erővel bír. A másik fő kérdés, amelyre a már megvalósult műalkotások és azok készítési folyamatának vizsgálata során keresem a választ, az, hogy milyen hatással bír a művész a műélvezőre azáltal, hogy az általa megfigyelt és benne tudatosult ökológiai problémákat és azoknak a megoldására irányuló törekvéseit egy műalkotásban koncentrálja. A fent említett jelenségeket tehát néhány olyan kortárs példán keresztül vizsgálom, melyek nagy mértékben hozzájárulnak az ökológiai folyamatok tudatosításához, és nagy fokú felelősségvállalásra sarkalltak művészt és műélvezőt egyaránt.
mestermunka
Natura
A mestermunkám egyfajta kísérleti, a megismerésen és tapasztaláson alapuló designfolyamat. Célom megtalálni a természeti elemek és az emberi beavatkozás egyensúlyát a tárgyalkotás során, talált fa alapanyagok felhasználásával. A munkafolyamat továbbá egy tudatos alárendelődés a természeti elemeknél megtalálható predesztinált formai és szerkezeti tartalmaknak, amely a természetes környezetünk iránti személyes tiszteletadásként értelmezhető. A természetben talált biomorf elemek sokszor harmóniát alkotnak az emberi test arányaival, lehetőséget adva egy olyan használati tárgy (cipő) kísérleti formai és esztétikai átírására, amely közvetlen kapcsolatba kerül az emberrel a mindennapokban. Cipő objektkollekciómmal egy olyan tervezői attitűdre hívom fel a figyelmet, ahol a tervező a természetből készen kapott formákat tiszteletben tartja, és a tervezés és kivitelezés során alkalmazkodik azokhoz.
témavezető
Bráda Judit
szakdolgozat konzulens
German Kinga
mestermunka konzulens
Vágó Réka
Bognár Angéla_natura
Bognár Angéla_natura-teljes tárgycsoport
Bognár Angéla_natura
Bognár Angéla_natura-teljes tárgycsoport_02
Bognár Angéla_natura12_01
Bognár Angéla_natura06_01
Bognár Angéla_natura05_02
Bognár Angéla_natura05_01
Bognár Angéla_natura04_01
Bognár Angéla_natura04_02
Bognár Angéla_natura03_01
Bognár Angéla_natura03_02
Bognár Angéla_natura02_02
Bognár Angéla_natura02_01
Bognár Angéla_natura08_02
Bognár Angéla_natura01_02
Bognár Angéla_natura01_01
Bognár Angéla_natura08_01
Bognár Angéla_natura_rusztik
Bognár Angéla_natura09_01
Bognár Angéla_natura09_02
Bognár Angéla_natura07_02
Bognár Angéla_natura07_01
Bognár Angéla_natura10_02
Bognár Angéla_natura10_01
Bognár Angéla_natura11_01
Bognár Angéla_natura12_02