szakdolgozat
A vizuo-motoros intelligencia vizsgálata
A szakdolgozatom fő témái a rajzfejlődési modellek és a rajztesztek. Témaválasztásom személyes jellegű, hat éve vagyok a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolában óraadó és egy éve rajz és vizuális-kultúra óraadó hajdani iskolámban, a Diadal Úti Általános Iskolában. Nagyon fontosnak tartom a finommotorikát, a kreativitást és ezek fejlődését. Ezért szeretném bővebben megismerni a fejlődéslélektant és a motoros fejlődést. Kíváncsi vagyok az ideovizuális ábrázolásra, hogy milyen rajzfejlődési sémák jelennek meg a fejlődés alatt. Az emberalak-ábrázolást és annak fejlődését fontosnak tartom a hivatásomban is, így minél jobban szeretném megismerni, hogy magam is rájöjjek ezentúl olyan jegyekre, amik nem szokványosak egy gyermeknél. Goodenough-féle emberábrázolás-teszt alapján készítek a gyerekekkel teljesítményteszteket, és ezek alapján egy helyzetfeltáró értékelést szeretnék végezni.