szakdolgozat
Sorozatok és társadalom a streaming-szolgáltatók korában
Dolgozatomban az online streaming-szolgáltatók és a sorozatok párosának eredményességét vizsgálom a médiahasználati habitusunkat érintő megfigyelésekkel alátámasztva, melynek hátterét a szolgáltatók belső funkcióin, valamint a sorozatok és a befogadó közötti viszony pszichológiai vetületein keresztül ismertetem. Továbbá napjaink filmes produktumainak tartalmi minőségét és relevanciáját, melyek a piacorientált populáris kultúra dinamikusan változó narratív és stilisztikai trendjei mögött húzódó alapvető emberi szükségletek kielégítésének, illetve a klasszikus és modern művészeti kvalitások, többek között az esztétikai értékek és a szerzői önkifejezés megnyilvánulásainak függvényében határozható meg. A két szempontrendszer metszetében elhelyezkedő, egyénileg választott sorozatok példáján szeretném bemutatni a műfaj (mai társadalmi kontextusában egyre nyomatékosabb) értékközvetítő, bizonyos esetekben nevelő és szellemfejlesztő potenciálját, valamint a streaming-szolgáltatók szociokulturális felelősségét.
konzulens
Gelley Bálint
konzulens
Fábics Natália
Filmgrafika 1 - Karaktertervek
Filmgrafika 1 - Karaktertervek
Filmgrafika 1 - háttértervek
Filmgrafika 2 - Karaktertervek
Filmgrafika 2 - Háttértervek
Filmgrafika 2 - Háttértervek
Animációs tervezés 5 - Karaktertervek
Animációs tervezés 5 - Háttértervek