szakdolgozat
Az insight szerepe a nemzetközi és hazai reklámokban
Szakdolgozatomban az insighttal foglalkozom mélyrehatóan. Kutatásaim során röviden érintem a reklámhatás korszakait, illetve a reklámpszichológia azon részeit, mely a cselekvéseket kiváltó motivációkkal, belső hajtóerőkkel foglalkozik.
konzulens
Tasnádi József
konzulens
Bényei Judit