szakdolgozat
Az autótervezés antropomorf jellege
Dolgozatomban a járművek antropomorf jegyeit, emberi tulajdonságait vizsgálom meg, valamint azt, hogy a tervezők ezeket az emberi tulajdonságokat milyen formai eszközökkel érik el. Az általam felhasznált szakirodalom alapján felvázolom a tárgy és az ember kapcsolatát, majd pedig sorra veszem különböző szerzők designszemiotikai hipotéziseit Kutatásomban arra törekszem, hogy a designkutatás és a szemiotika eszközeivel vezessem végig elemzésemet, igazoljam állításaimat, és olyan kérdéseket vessek fel, amelyek további vizsgálódásra érdemesek. Dolgozatomban igyekeztem felépíteni egy olyan elméleti hátteret, amely bemutatja a kutatási metódusomat, illetve reflektáljon az általam kiválasztott autótípus (Mazda MX-5) elemzése során említett szempontokra. A kutatás során arra törekedtem, hogy mind a használati, mind a technológiai, mind a tárgyszemantikai dimenzió megjelenjen a dolgozatban.
konzulens
Húnfalvi András
konzulens
Wundelich Péter