szakdolgozat
Elmondani az elmondhatatlant
Dolgozatomban Art Spiegelman Maus c. művének elemzésén keresztül vizsgáltam a holokauszt elmondhatatlanságának problémáját az emlékezés kontextusában.
konzulens
Vargha Balázs
konzulens
Beck András