szakdolgozat
Szexualitás - önreflexiók a szubjektív valóság és öntudat kosztümön és maszkon keresztül
Szakdolgozatomban a módosult tudatállapotokkal foglalkozom, illetve ezek lehetséges módszereivel, eszközeivel. Több természeti nép szertartásait szeretném párhuzamba állítani egymással, és rámutatni a közös pontokra. Kitérnék továbbá a totemizmus hitvilágára, és az enteogén egyházak pszichoaktív szerhasználatára, ami által a tanulmányomban vizsgált szakrális szertartásokat kollektívebben bemutatok. Ezáltal egyaránt párhuzamot állítva a természeti népek által alkalmazott eszközökre. . Mindemellett a fő hangsúlyt leginkább a biológiailag és pszichológiailag módosult tudatállapotokra helyezem, valamint az ezek eléréséhez használt, befolyásoló eszközökre. Dolgozatom főbb témája továbbá a természeti népek által használt metódusok tanulmányozásra, melyben a különböző helyszíneken élő törzsek és csoportok szertartásos rítusában szereplő, közös eszközökre és elemekre fókuszálok. Megvizsgáltam, hogy miben hasonló egy-egy ceremónia, mely jelenségek azonosak, teljesen különböző természeti népeknél, és, hogy azok milyen hatással vannak környezetükre, esetleg megváltoztatják-e azt. Így a módosult tudatállapotok generálásához használatos eszköztárat elemeztem, amely által a törzs tagjai egy másik, szokásostól eltérő állapotba tudnak kerülni. Ahhoz, hogy tudományos információkkal is alá tudjam támasztani hipotézisemet, módosult tudatállapotokról több szakirodalmat tanulmányoztam. Az állításom miszerint a teljesen eltérő helyen élő törzsek hasonló, módosult tudatállapotot indukáló eszköztárral rendelkeznek a dolgozatomban támasztom alá.
konzulens
Kele Ildikó
konzulens
Berky Tamás
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s
k e c s k e a l a k o s k o d á s