szakdolgozat
A YouTube, mint kortárs művészeti kiállítótér
Dolgozatomban a kortárs művészet saját magam által használt szempontok alapján történő definiálását végzem a YouTube kontextusában, azt kiállítótérnek tekintve. Bizonyos, a felületen is megtalálható műveket és művészeket példaként használva jutok el a következtetésre, hogy a köznyelvben szinonimaként használt kortárs művészet és magas művészet jelzővel illetett alkotások egyre inkább hasonulnak bizonyos tömegkulturális tartalmakhoz, és viszont.
konzulens
Tasnádi József
konzulens
Ébli Gábor