szakdolgozat
Az utánzás közössége
Az identitás formálódásai a közösségi média felületek megjelenésével egyre inkább átalakuló tendenciát mutatnak, s nem kivétel ez alól a művészi identitás sem. Egy ilyen közösségi média felület az Instagram is, amely mára már kinőtte az egyszerű platform szerepét és sokkal inkább tekinthetünk rá konkrét médiumként, amely résztvevőit is formálja, az inspirálástól kezdve akár egészen a totális transzformációig. Ennek a befolyásnak, az Instagramot, használó grafikusok művészi identitására gyakorolt hatásait vizsgálom dolgozatomban. A dolgozat egy kvantitatív, valamint három mélyinterjút feldolgozó kvalitatív kutatásra épült. Melyhez a közösségi médiával, Instagramal, illetve az ezek által kifejtett, s grafikusokra mért hatásokkal foglalkozó irodalmi áttekintés biztosított kellő rálátást a témára. Kutatásom végére egy összetett kép alakult ki bennem.
konzulens
Balla Dóra
konzulens
Szeles Nóra