szakdolgozat
A poszthumán esztétika Björk Utopia című albumában
Dolgozatomban Björk videoklipjein keresztül a vizuálisan felismerhető emberábrázolásoknak a módosulásait vizsgáltam összevetve a poszthumán esztétikai stratégiák sajátosságaival. A „formátlanítás” gondolatainak lenyomatait elemeztem a kortárs médiaművészetben, melyeknek részletes taglalásával húztam párhuzamot a kortárs filozófiai eszmék új irányzatai és Björk művészete között.