szakdolgozat
Tárgyaink az állatok kezében
Tanulmányomban azt a kérdéskört vizsgálom néhány ismertebb és kevésbé populáris animáció elemzésével, hogy a meganimált állatok aspektusából nézve hogyan változnak meg a tárgyak észlelésének elemei, melyek használati tulajdonságokat kapcsolnak hozzá az észlelt jellemzőkhöz, valamint mindez milyen segítséget nyújthat a digitális tárgytervezés során. Kutatásomban a filozófia és az ergonómia tudományterületeinek fogalomkészletét használom. A dolgozatban az elemzett információk alapján meghatároztam egy 6 szintből álló kategorizációs rendszert különböző antropomorfiai megnyilvánulások között. A fokozatokat úgy határoztam meg, hogy az első szinttől arányosan nő az állatok szerepe az emberekéhez képest, míg az utolsó szinten már minden karakter tárgyként szerepel. A 6 szint értelmezése után rátérek azok gyakorlati hasznára azaz, milyen szempontokat kell figyelembe vennünk ha antropomorfizált karaktereknek tervezünk meganimált tárgyakat.
konzulens
Csernátony Fanni
konzulens
Schneider Ákos
Semester
Living Bathroom
Toronykert
Tee to Share
Manta Re