szakdolgozat
Én és a lakásom
Szakdolgozatom témaválasztása személyes indíttatású. Megfigyeléseim, tapasztalataimat, gondolataimat igyekszem alátámasztani elméleti háttérrel és emellett célkitűzéseim között szerepelnek a következő kérdésekre adott válaszok keresése: Milyen formákban létezik lakó és a lakás/ember és tárgy kölcsönkapcsolata? Vajon a lakás hogyan lehet tükörképe a lakójának? Milyen tudatos és tudattalan választásoknak, hatásoknak, tényezőknek van fontos szerepe ezekben a fent említett kérdésekben.
konzulens
Kele Ildikó
konzulens
Povedák István
"Minden jó, ha a vége fenékig tejfel" // Megértés - Meg
Mások megértése mozdulatokon keresztül
Megértés - Meg nem értés kifejezése formákban // Forma k&i
Test tárgyak // Formák és mozdulatok
Szobor vagy Cipő projekt // Inspiráció