szakdolgozat
Tárgy, mint az egyén önkifejező eszköze fejlődéslélektani megközelítésből
Szakdolgozatomban az egyén és tárgy kapcsolatát vizsgálom elsősorban fejlődéslélektani szempontból. A tárgy egyénre gyakorolt hatását, túl formai és anyagbéli tulajdonságokon, mert hipotézisem szerint az önkifejezésben és ízlésben fontos szerepet játszik tárgyi környezetünk jelentésekkel való felruházása és azok által történő nonverbális kommunikáció. Dolgozatomban ezek tükrében vizsgálom és kutatási anyaggal támasztom alá a tárgyak lélektani hatását és kommunikációs szerepüket, a tárgyszimbolikát, a design szerepét és tudatos alkalmazásának lehetőségeit.
konzulens
Juhász István
konzulens
Arndt Bernadett
UNICEF projekt
UNICEF projekt
ADOMÁNYKERT kistérségi tervezés