szakdolgozat
Felcímkézett identitás
Dolgozatomban a magyar identitás vetületeit járom körül, és ennek szűrőjével vizsgálom az öltözködést, divatot. Kezdetben a fogalmakat tisztázom, majd ismertetem a két terület metszéspontjait. Arra a kérdésre keresem a választ, hogy az identitás és az öltözködéssel való önkifejezés milyen mértékben, hogyan fonódik össze.
konzulens
Kele Ildikó
konzulens
Povedák István