szakdolgozat
Látható és láthatatlan szépség Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című könyvében
Szakdolgozatomban Antoine de Saint-Exupéry népszerű könyvét, A kis herceget vizsgálom meg annak reményében, hogy korábban nem ismert jelentésréteget tárjak fel benne. Ehhez esztétikai, filozófiai, valamint kommunikációelméleti perspektívákból közelítek a szöveghez. A könyvben megjelenő szépséget Immanuel Kant gondolataival vetem össze, valamint a könyvben szintén igen lényeges "lehetetlen" fogalmát is megvizsgálom közelebbről a francia je ne sais quoi terminus segítségével. A dolgozat az illusztrációk szerepének definiálására is tesz egy kísérletet, melynek során feltárja a könyvben megjelenő kép-szöveg relációk egyéni jellegét. Mindezek tükrében kísérletet teszek arra, hogy a könyv műfaját, valamint közönségét is meghatározzam, felvetve annak kérdését, hogy a könyv manifesztációja saját szövegének.
konzulens
Horányi Attila