szakdolgozat
Az ecsetkezelés történeti áttekintése
Szakdolgozatom témája az ecsetkezelés alakulásának története a festészet világában az 500-as évektől egészen napjainkig. A változásokat és fejlődéseket az adott kor egy-egy jelentős művészének kiemelésével demonstrálom. Minden korban és szituációban igyekeztem az olyan legfontosabb befolyásoló tényezőkre koncentrálni, amelyek az ecsetkezelésre hatással voltak. Előfelvetésem az volt, hogy az idő teltével egyre szofisztikáltabb nyomokat voltak képesek képezni a festők. Az ugyan igaznak bizonyult, hogy a technikák tárháza egyre nőtt és finomodott, viszont ez nem jelenti azt, hogy a fókusz mindig ezen lett volna. Bizonyos időkben a technikán volt nagyobb hangsúly, máskor a tartalmon. Kíváncsi voltam, hogy mekkora részt vesz ki egy festmény sikeréből az ecsetkezelés más tulajdonságok mellett, mint például a kép tónusai, formái, kompozíciója, színei vagy tartalma. Szívesen kategorizáltam volna általánosságban ezeket a tulajdonságokat fontossági sorrendbe, de ez lehetetlen, hiszen a festészet különböző megközelítéseinek változó impulzusai, gyökerei és céljai vannak. Válaszként arra jutottam, hogy ez ugyan a művésztől függ, de általában az ecsetkezelés nem fundamentális érték.
konzulens
Nagy László
konzulens
Kissné Budai Rita