szakdolgozat
Szembenézve a "környezeti gyásszal"
Szakdolgozatomban arra lennék kíváncsi, hogy a 21.századi emberre milyen hatással vannak az olyan új problémák, mint a klímaválság, amelyek a generációnkat meghatározzák. Kutatásom fő célja a figyelemfelkeltés, mind a klímaváltozás problémájára, valamint az azzal járó pszichológia jelenségek kialakulására, mivel azok egyre több embert érintenek. Hogyan jutottunk el a klímaszorongás / gyász fogalmához a mindennapi életünkben? Olyan szempontok mentén szeretném megvizsgálni ezt a témát mint, hogy a média milyen kapcsolatban áll a szorongás kialakulásával, mi a média szerepe a közbeszéd alakításában? Milyen hatással van arra, milyen ereje van a hétköznapi ember nézeteinek befolyásolásában. Megvizsgáom a morális pánik elméletét és azokat a tényezőket mint, hogy egyéni vagy társas folyamat-e? Vagy különböző populáris pánik modellekkel vetem össze, hogy kiderüljön a pánik eredetének társadalmi szintje.
konzulens
Szalontai Ábel
konzulens
Bényei Judit