szakdolgozat
Keleti erotika nyugati kultúrkörben
Araki Nobuyoshi Japán leghíresebb fotográfusa, akinek leginkább erotikus témákat feldolgozó művészete világszerte - kiváltképp Nyugaton - közkedvelt és szakmailag magasztalt. Nem mindenki tudja azonban, hogy Araki művészetének lényegi eleme, hogy a hagyományos japán esztétika és ikonográfia, az ukiyo-e és a shunga vizuális elemeire épít. Véleményem szerint ezen kultúrtörténeti ismeretek hiányában Araki művészetének alapvető vonásait hagyja figyelmen kívül a más vizuális kultúrából érkező néző. A japán és a nyugati művészeti hagyomány kép- és reprezentáció-felfogása közötti különbségek különösen jól megragadhatók az egyes hagyományoknak a testhez, a test ábrázolásához és az erotikához fűződő viszonyában, amelyek mind-mind kulcsfontosságú vizuális témák Arakinál. Jelen dolgozat célja, hogy rámutasson Araki képeinek művelődéstörténeti vonatkozásainak fontosságára, és ezáltal körvonalazzon egy kontextualista olvasatot. Jelen dolgozatban azt a kérdést vizsgálom, milyen jelentés jön létre, amikor Araki műveit a nyugati művészeti világában értelmezik; miként tudott Araki művészete ilyen sikereket elérni egy nyugati-keresztény vizuális kultúra kontextusában? Milyen tudásra van szüksége a nyugati nézőnek ahhoz, hogy autentikus megértésre tegyen szert Araki képeivel kapcsolatban?
konzulens
Szombat Éva
konzulens
Muskovics Gyula