szakdolgozat
A vidékre költözés motivációi
Dolgozatomban egy számomra egyedülálló település lakóinak életmódjával kívánok foglalkozni, azon belül is kiemelten a bevándorló lakosság költözésének motivációival. Ez a falu azért különleges, mert az elmúlt 10 évben jelentősen megnövekedett a beköltözők száma, s ez összefüggésbe hozható az itt megjelent Öko Közösséggel, melyet közvetve a mai modern korunk keltett életre. Alapvetően arra a kérdésre kerestem a választ, hogy igaz-e az, hogy a betelepülők sokkal jobban kihasználják a Nyim adta lehetőségeket, mint a helybeliek, s hogyha ez így van, akkor az miben nyilvánul meg, s mi lehet ennek az oka. A dolgozat első fele egy szakirodalmi áttekintés, mely a triviális vidékre költözési motivációktól, az ökotudatos egyének és csoportok vidéken való megjelenésén keresztül, eljut az ökofalvak létesítésének rövid ismertetéséig, magyarországi vonatkozásainak áttekintéséig. A második részben ismertetem annak a terepkutatásnak az eredményeit, amelyet a fent említett kijelentés elemzéséhez végeztem.
konzulens
Usher Richard
konzulens
dr. Antalóczy Tímea