szakdolgozat
A poszthumán elméleti irányzatok művészetben való manifesztációja
Dolgozatomban azt vizsgálom, hogy a poszthumán kifejezés terjedelmes fogalmi hálózatához kapcsolódó, általam kiválasztott irányzatok hogyan jelennek meg a művészetben, továbbá ezek mennyire simulnak hozzá az elméleti kerethez, amely mentén létrejöttek.
konzulens
Schneider Ákos