szakdolgozat
Adatvizualizáció mint designkutatási eszköz
Kutatásom középpontja, az adatvizualizáció médiuma. Tézisem szerint, az etikus, a tervezési folyamatokba szervesen bevont adatvizualizációk a 21. század innovatív projektjeinek a kulcsfontosságú kiindulási pontjai lehetnek. Szakdolgozatomban designtörténeti és designkutatási áttekintés során vizsgálom, hogy hogyan segíthetik az adatvizualizációk a megoldás orientált tervezést. Kitérek továbbá a szakmai definíciók következetlenségére, a médium nehézségeire és veszélyeire, valamint a design projektekbe bevont adatvizualizációk elmaradottságára is.
konzulens
Schneider Ákos