szakdolgozat
AZ Y GENERÁCIÓ AKTIVISTÁI
Elméleti kutatásomban öt Y generációbol kiragadott szűk, de annál figyelemreméltóbb építésziroda képviselőit vizsgáltam. Mivel érzékelhető az építészeti közegben ezeknek a cégeknek, frissen gondolkodóknak a jelenléte, a velük folytatott interjúk, publikációk, projektek szolgálnak a dolgozatom alapilléreként. Elinditottak egy egyértelműen körvonalazódni látszó új tervezői szemléletet és egyre aktívabban és öntudatosabban alakítják a mai magyar építészetről kialakult képet. Munkásságuk, irányelveik, gondolataik alapján szeretnék választ adni arra kérdésre, hogy miben is nyilvánul meg az építészeti életben betöltött szerepük.
konzulens
Dobos Bence László
konzulens
Haba Péter