szakdolgozat
DIY jelenség
Hétköznapi kreativitás Moholy- Nagy László szerint kétféle embertípus van, szelet- és egész- ember. Egész az, aki nem csak az oktatási módok alapján gondolkodik, hanem képes elvonatkoztatni és új dolgokat is kipróbálni. A Do It Yourself mozgalom létrejöttével, jelentésével és hatásaival foglalkoztam dolgozatomban. A múlt, a jelen és a jövő kreativitását elemeztem, miként lehet boldogulni, ha alternatív, a megszokottól eltérő módon kell helytállni. Kutattam a DIY Arts and Craft kézművességből induló előtörténetét. Vizsgáltam magát az alkotási folyamatot pszichológiai szempontból, az aktív pihenés mivoltát, valamint a negatív érzelmekre gyakorolt pozitív hatását. Egy magyar tervező eco-házának elemzésén keresztül és az enteriőrökben használt különböző technológiák bemutatásával, a „csináld magad” mozgalom jellegzetességeire, öko-centrikusságára, alternatív megoldásaira, létjogosultságára mutatok rá. Dolgozatom végén, a jelenlegi speciális karantén helyzet által kikényszerített alkotási szituációkra is kitértem, illetve arra, hogy milyen hatással van a bezártság a kreativitásra.
konzulens
Bényei Tünde
konzulens
Veres Bálint