szakdolgozat
A programozás szerepe a művészetben
Szakdolgozatomban a generatív művészet kialakulásának körülményeit vizsgálom, művészettörténeti, társadalmi és esztétikai szempontból. Kérdésfelvetéseim során egy konkrét művész, Vera Molnar munkáit elemzem, aki úttörő művész képében mutatkozik a generatív művészet területén. Tisztázásra kerülnek olyan alapfogalmak, mint az információesztétika, generatív művészet, programozás, algoritmusok és digitális képalkotás, valamint annak befogadása. Elsősorban esztétikai és művészettörténeti beágyazódására és elméleti módszertanára kerül hangsúly. A generatív művészet tágan értelmezett diszciplínájának képzőművészeti terepen bebizonyosodott relevanciáját helyezem a fókuszba, amely nehezen értelmezhető matematikai és informatikai összefüggések nélkül. A módszertan történeti vizsgálata a művészettörténeti előképektől kezdve a kortárs konnotációig terjed. Bemutatásra kerülnek a műfajt érő kritikák is, a szerzőség, és a számítógépet mint médiumot ért problematikusság kapcsán.
konzulens
Göde András
konzulens
Zwickl András