szakdolgozat
Az óvodáskorú gyermekek finommotorikai képességeinek fejlesztése a digitális világban
Dolgozatomban 3-6 éves gyerekek finommotorikai fejlődését vizsgálom. Kiemelem a mozgásfejlődés és a játék fontos szerepét. Minden fejlődés kezdete a nagymozgások kialakulása. A fejlődésre hatással vannak a külső, belső tényezők és az érési folyamatok. A gyermeki személyiség fejlesztésében a család szerepe meghatározó. Az óvoda az intézményes nevelés kezdete. A játék a fő tevékenységi formája, hat a gyermek képességeire, értelmi fejlődésére. A formatervezőként fontosnak tartom, hogy alaposan ismerjem az óvodáskorú gyermekek ismérveit.A fejlesztő játék mindig igazodjon a gyermekek fejlettségi szintjéhez, ignyeihez, legyen pozitív fejlesztő hatású.
konzulens
Juhász István
konzulens
Bényei Judit
Horison
Stool részlet
Játék részlet
Aura exit lamp
Játék +tárolás
Stock stool
Játék