szakdolgozat
A táguló esztétika és a művészi öntudat kölcsönhatása
Dolgozatomban bemutatom, hogy a test és annak kulturális változékonysága milyen hatással van a művészet nyitott fogalmára és működésére, illetve milyen kölcsönhatásban van a napjainkban zajló társadalmi változásokkal. Mindezt a performansz műfaján és Marina Abramović munkásságán keresztül vizsgálom meg, ahol lényeges kérdés a testről való gondolkodás, és a művészet- valamint a művészi öntudat alakulásának szempontjai alapján is sok kérdést vet fel.
konzulens
Horányi Attila