Zeke Ádám

Média design MA

szakdolgozat

Érzékszervi helyettesítés

Dolgozatom témája az érzékszervek augmentációja, az emberi test alakíthatósága, módosítása, a kiborg-problematika. Néhány beültetett eszköz bemutatása mellett kitérek az eszközökkel, technikai vívmányokkal kapcsolatos morális, filozófiai, legitimációs, jogi, társadalompolitikai kérdésekre.

konzulens

Beck András

mestermunka

Tökéletlen másolatok

Generatív videó installáció

Installációm változó méretű, vetített tabló, amely arcokat sorakoztat fel, környezetükből kiragadva, szigorú rácsszerű rendszerbe rendezve, teljes mellérendelésben. Az installációt működtető szoftver a világszerte milliószámra kihelyezett online kamerák képei közül válogat véletlenszerűen; arcfelismerő rendszer segítségével, valós időben mutatva az emberi jelenlétet. A bemutatás merev struktúrája így kontrasztba kerül a megjelenő arcok fluktuálásával, amely a kameraképek folytonos változását követi, meditatív szemlélődésre késztetve, elgondolkodtatva a nézőt a folyamatos megfigyelés, az egyén jelentősége vagy jelentéktelensége, az egyidejű jelenlét és teljes elszigeteltség kérdéseiről.

konzulens

Erhardt Miklós

témavezető

Erhardt Miklós