Vincze Lilla

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

A könyvmédium átalakulása

Szakdolgozatom témája a könyvmédium átalakulása. A kutatás középpontjában a művészkönyvek hagyományos könyvfogalom kitágításában játszott szerepének vizsgálata áll; összevetem a társadalmi igények átalakulásával, a technika fejlődésével és mindezek olvasáskultúrára gyakorolt hatásával. Célom az irodalmi témákat feldolgozó hagyományos és művészkönyvek különféle vizuális és taktilis kifejezőeszközeinek vizsgálata és azok tartalommal való kölcsönhatásának bemutatása.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

A tartalomközvetítés alternatív lehetőségei a kísérleti könyvtervezésben

művészkönyv

Mestermunkám a szakdolgozatom alapvetéseivel összefüggő, szépirodalmi témát feldolgozó művészkönyv, melynek alapjául Krasznahorkai László Északról hegy, Délről tó, Nyugatról utak, Keletről folyó című művét választottam. Célom a különféle formai és képi megoldások, kifejezőeszközök lehetőségeinek, működésének, tartalomközvetítésre gyakorolt hatásainak bemutatása, és mindezek által egy újfajta, hagyományostól eltérő olvasásélmény megteremtése.

konzulens

Ulrich Sára

témavezető

Marcell Tamás