Varga Natália

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

Az üresség esztétikája

Szakdolgozatomban az üresség és hiány problematikáját vizsgálom. Áttekintem vallási, filozófiai és fizikai értelmezéseit, majd a különböző művészeti ágazatokban betöltött funkcióját veszem szemügyre. Kutatásom arra a kérdésre összpontosul, hogyan lehet létrehozni pozitív hiányt, és melyek azok a médiumok, amelyek révén előidézhető az üresség érzése, illetve illúziója.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

Pozitív hiány

installáció

Mestermunkám egy meditatív, szabad asszociációs teret biztosító installáció, amely a pillanatnyi megállás, a célok közti merengés állapotát felhasználva próbálja átformálni a hiányt övező sztereotip felfogást. Magja egy manuálisan kivágott felület, egy papírspirál. A léptékváltás és fényjáték által létrehozott grafikus tér a munkát egy mozgó, absztrakt, ornamentikus és tiszta illusztrációként teszi értelmezhetővé. A kivágott üresség a képalkotás eszköze, így a munka egy kimerevített képpé írható át. Installációm a kiüresítés, a tétlenség állapotát kívánja előmozdítani.

konzulens

Hegyi Béla

témavezető

Ulrich Sára