Tóth Teodóra

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

"Party At Ground Zero"

„A bipoláris világrend lenyomata a 80-as évek nyugati tömegkultúráján" Szakdolgozatom célja, hogy a mestermunka témájául szolgáló, a hidegháború történetét feldolgozó oktatási segédanyag egyik forrásbázisát, a korszak tömegkulturális termékeit, elsősorban a nyugati filmet és a zenét vizsgálja. A fő szempont, hogy a hidegháborús viszonyrendszer és a tömegpusztító fegyverek árnyékában vívott világpolitikai küzdelem hogyan hatott a tömegkultúrára, és a tömegkultúra hogyan reflektált erre a témára.

konzulens

Babarczy Eszter

mestermunka

Land of Confusion

Könyv és online felület

Mestermunkám témája az 1945 és 1989 közötti világtörténelmi korszak, azaz a kétpólusú világrend időszakának ábrázolása. Célom az volt, hogy a korszak képi és hangzó forrásainak felhasználásával létrejöjjön egy olyan tudásbázis, amely egyrészt kifejezően bemutatja a nyugati és keleti blokk konfliktusának történetét, képes megragadni az egész korszakon végigvonuló szembenállás-élményt és az atomfegyverek árnyékában töltött évtizedek szorongását, másrészt pedig alkalmas arra, hogy ismeretterjesztő kiadványként, vagy akár a közoktatásban is használható

konzulens

Vargha Balázs

témavezető

Vargha Balázs