Láng Kristóf Tamás

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

Jel-Kép-Rendszer

Szakdolgozatomban arról az absztrakciós folyamatról kívánok összefoglaló képet adni, amelynek során lehetővé vált a grafikus jelekkel történő személyközi kommunikáció. Milyen változások kellettek ahhoz, hogy a látás útján érzékelt térbeli objektumok először sík képekké, majd végletekig absztrahált, hangokat jelölő szimbólumokká (a mai írásunk betűivé) váljanak? Eddigi történelmünk során melyik töltötte be hatékonyabban a kommunikáció eszközének szerepét, és melyik bizonyult megfelelőbbnek a kulturális ismeretek továbbadására?

konzulens

Tillmann József

mestermunka

Babel

kísérleti tipográfia

Mestermunkám 3D printek sorozatából és az azokból képzett kísérleti betűkészletből áll. A folyamat részeként létrehozott 9 objektum fő nézeteiből a 2000 éve változatlan latin ábécé 26 betűje hívható elő. A végeredményként létrejött fontkészlet azonban 178 olyan jelet is tartalmaz, amelyek a látvány megváltoztatott nézőpontjaiból származnak, és alternatív karakterként illeszthetők a szövegbe. A projekt célja a grafikai jelhasználat nélkülözhetetlenségének, valamint mai betűink viszonylagosságának érzékeltetése.

konzulens

Marcell Tamás

témavezető

Vargha Balázs