Kósa Tamás

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

A kinetikus tipográfia médiuma

Szakdolgozatomban a betűtervezés egy új irányát járom körül: a kinetikus tipográfiát. Választ keresek arra, médiumnak tekinthető-e önmagában is ez a műfaj, azon túl, hogy közvetíti az írott szöveget. Rávilágítok az eredendően statikus tipográfia és a mozgó, animált betűtípusok közötti ellentmondásokra, bemutatom a műfaj történeti hátterét, vizsgálom a kinetikus tipográfia hatásmechanizmusát, és kutatást végzek piaci helyzetét illetően. Az animált betűtípusok piacvezető vállalatának alapítójával készített interjúm több következtetésnek is teret enged a műfaj jövőjét illetően.

konzulens

Bényei Judit

mestermunka

Uziq Sans – Kinetikus tipográfiai rendszer

Kinetikus betűtervezés

Mestermunkám központi eleme egy animált betűkészlet megtervezése. A mozgás a betűk vastagságának változásából adódik, melyet a hang meghatározott frekvenciasávjainak erőssége befolyásol. A betűkészlet 12 vastagsága printkörnyezethez optimalizált formában is elkészült. Kinetikus és statikus verzióinak tulajdonságai a „Uziq Musical Conference” fiktív zenei konferencia arculatán keresztül jelennek meg, mely a pécsi Kodály Központ épületéhez mint helyszínhez társul. Az esemény arculata – illetve azon keresztül a Uziq Sans betűtípus – több offline és online médiumon kerül bemutatásra.

konzulens

Vargha Balázs

témavezető

Balla Dóra