Kecskés Nóra

Designelmélet MA

szakdolgozat

Az ezredforduló utáni magyar gyerekkönyvek és illusztrációik. A teoretikus vizsgálat lehetőségei

Az ezredforduló után a hazai gyerekkönyvek és illusztrációik minőségében pozitív változás állt be. Az írásom legfőbb kérdése, hogy teoretikus módszerekkel hogyan lehet értelmezni ezt a jelenséget. Elsőként azt vizsgálom meg, hogy milyen folyamatok mentén jött létre a minőségi javulás. A történeti áttekintés fókuszában néhány progresszív kiadó áll. Ezután a tágabb gyerekkönyves szakma intézményrendszerét mutatom be, és igyekszem körvonalazni a gyerekkönyvkutatás alapvető problémáit. Végül az elméletírás néhány konkrét módszertani kérdésével és a kritika lehetséges aspektusaival foglalkozom.

konzulens

Dr. Révész Emese

témavezető

Dr. Horányi Attila