Györgyi Hanga

Építőművész

szakdolgozat

Tér mint nevelési eszköz: Börtön

A kutatás célja elmélyülni a büntetés-végrehajtás ok-okozati rendszerében, válaszokat keresve arra az égető társadalmi problémára, mely tehetetlenségi erőként jelentkezik újra és újra, állandóságával tükröt mutatva az emberiségnek. Szakdolgozatom célja vizsgálni és értelmezni a mai büntetőintézetek összetett rendszerét és kutatni, hogy az építészet, hogyan tudna jobban integrálódni a büntetés-végrehajtás szövetébe. A tanulmány olyan építészeti irányelveket ismertet, melyek hozzájárulhatnak a társadalom és a börtön között tátongó szakadék csökkentéséhez.

konzulens

Veres Bálint

mestermunka

Tér mint nevelési eszköz: Börtön

építészeti terv

A börtön elfalaz a külvilágtól, bezár, felügyel, átnevel, ily módon veszélyezteti a későbbi reintegráció alternatíváit. Létfontossága megkérdőjelezhetetlen, ám a társadalom, az egyén, a gazdaság szempontjából ellentmondásokba ütközik. Mestermunkám célja újraértelmezni a börtöntér fogalmát, fizikai kiterjedését és vizsgálni, hogy az építészet miként képes enyhíteni a börtönártalmak hatásait. Egy kísérlet, mely komplex rendszerként értelmezi a börtön tereit és igyekszik a nevelés, az ösztönzés és az önfenntartás eszközeivel optimalizálni a mesterséges élettér következményeit.

konzulens

Vass-Eysen Áron

témavezető

Ferkai András