Falvai Györgyi Ágnes

Design- és művészetmenedzsment MA

szakdolgozat

Nemzetközi projektalapú együttműködés az animációs felsőoktatásban - Esettanulmány az ASF projekt működéséről és hatásairól

A nemzetközi felsőoktatási projektmenedzsment gyakorlatát az Animation Sans Frontiere (ASF) projekt feltérképezésével próbálom körüljárni, megvizsgálva, hogyan tartható fenn eltérő fókusszal működő iskolák konzorciumi együttműködése különböző országokban, hogyan alakult át az ASF tréning programja, fejlődött-e az új szakmai kihívásoknak megfelelően, valamint hogy hogyan működtethető egy nemzetközi oktatási projekt egy egyetemi tanszék életének szerves részeként, milyen projektmenedzsmenti feladatok és kihívások elé állítja, milyen tapasztalatot és milyen hozadékot jelent a számára.

konzulens

Derényi András

portfolio

Nemzetközi kooperációs projektek a MOME Animáció Tanszéken

A portfóliómban összegzem az elmúlt két év során, európai oktatási együttműködések és felsőoktatási intézményi mobilitások kapcsán végzett projektmenedzseri feladataimat. Az öt projekt az eltérő támogatási háttér és tematikák okán más-más kihívás elé állított, és különböző szakmai tapasztalatokkal látott el; némelyik kapcsán kritikát és tanulságot is megfogalmazok, a kiemelt projektben pedig részt vettem a folyamat egészében, a tematika kidolgozásától a pályázási szakaszon át a megvalósításig.

témavezető

Ébli Gábor