Borbás Márton

Tervezőgrafika MA

szakdolgozat

Narratív tipográfia

Szakdolgozatom alapkérdése azt vizsgálta, hogy meddig funkcionál a betű olvasott betűként, és mikortól értelmezzük azt már inkább kódként, az illusztráció részeként, esetleg gesztusként. Feldolgozandó területnek a középkori könyvfestészetet választottam, azon belül is az iniciálék és kódexek sajátosságait. Az iniciálék narratív üzenete mellett azok felépítési rendszerét, struktúráját és pozícióját is megvizsgáltam. Ezzel megalapoztam a mestermunkám fő profilját, egy testre szabható alternatív karaktercsaládot.

konzulens

Dr. German Kinga

mestermunka

TIALZ – Alternatív layer typeface

kísérleti tipográfia

Mestermunkám az iniciálé fogalmát és tipográfiai funkcióját értelmezi újra kortárs környezetben. A rétegelvű struktúra tizennégy formai effektuson alapul, és egy szabadon alakítható rendszert hoz létre. Minden modul formai stílusjegyei más-más közlési karakterhez társíthatók. A betűk belső struktúráját és a szöveghez való viszonyát az iniciáléval kapcsolatos történeti kutatások inspirálták. A felhasználó testre szabhatja és/vagy generálhatja saját karakterkészletét, így a módszer révén részesévé válik az alkotófolyamatnak.

konzulens

Balla Dóra

témavezető

Vargha Balázs