Bitay Mátyás

Építőművész

szakdolgozat

Könyvtár a telepen

Dolgozatom célja a mestermunkám építészeti programjának, kulturális és történelmi hátterének széles körű feltérképezése. Munkámban definiálom napjaink közkönyvtárainak szerepét, különböző példákon keresztül bemutatom, hogy milyen funkcionális átalakuláson mentek keresztül az előző évtizedekben. Válaszokat keresek arra, hogy milyen eszközökkel, terekkel és tudásállománnyal bővülhet egy kortárs közkönyvtár, egy olyan helyszínen, ahol harmincezer ember közösségi terek híján élte le az előző negyven évet.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

Telepi TÉKA

építészet

Mestermunkámban egy kecskeméti lakótelepen található fiókkönyvtár megújításával foglalkozom. Célom, hogy a könyvtár épületként és közintézményként egyaránt a helyszín szerves részévé váljon. Funkcióját tükrözve olyan nyitott térrendszer létrehozásán dolgozom, melynek közösségi terei kapcsolatban állnak a környező parkkal, felfelé haladva viszont egyre intimebbé válik. A funkcionálisan elkülönülő szintek között félszint eltolással, galériák és átriumok segítségével teszem átláthatóbbá az intézmény belső működését, mely során az egyes csoportok nyomon követhetik egymás munkáját.

konzulens

Mátrai Péter

témavezető

Csomay Zsófia