Balogh Imola

Építőművész

szakdolgozat

Ismeret és késztetés az építettségeben — Az oktatásra és nevelésre tervezett épület lehetőségei

A szakdolgozat hipotézise, hogy egy épület az oktatás és a nevelés közvetlen eszközévé válhat. Ahhoz, hogy az épület maga oktasson, ismeretek szemléltetése szükséges, és ahhoz, hogy neveljen, a szuggesztiókat kell megfelelően alakítani. Az ismeretátadásához az épület saját magára visszavezethető tulajdonságát, vagyis az építettséget állítja középpontba a dolgozat; a szuggesztiók kialakításánál az üzenetek és az azok által késztetett tevékenységek összehangolását javasolja. A dolgozat végkövetkeztetése alapján az épülettel való olvasható kapcsolat kialakítása a legfontosabb cél.

konzulens

Illés Anikó

mestermunka

ISKOLA +

építészeti terv

A mestermunka meglévő iskola mellé tervezett kiegészítő épületek anyaga. A jelenlegi iskola az aktuális oktatási problémákkal küzdő, hagyományos vidéki intézmény Pilisszántón, amely számára az új, kiegészítő épületek alternatív oktatási lehetőséget nyújtanak. A három új funkció a gyakorlati oktatást megcélzó műhelyház, a humán tárgyakhoz köthető drámaház és a környezetismeret számára alkalmas kilátóház. Az új egységek szerepe, hogy a meglévő iskolaépület intézményességének kontrasztjává váljanak, így kiegészítve azt.

konzulens

Marián Balázs

témavezető

Csomay Zsófia