Lépold Zsanett

Design- és művészetelmélet

Korszerű élet, korszerű otthon - A korszerűség fogalma a hatvanas évek magyar lakáskultúrájában

Magyarországon az 1960-as évek építészetének és lakberendezésének egyik kulcsfogalma a korszerűség volt. Dolgozatomban e fogalom konnotációjának változását vizsgálom az 1950-es és 1960-as évekbeli Magyarországon. Hazánkban – miként a világ más részén is – a második világháborút követően a lakásínség enyhítésére megkezdődött az újjáépítés időszaka, amely a technológiai, gazdasági, politikai, illetve a társadalmi változások révén különböző folyamatokat implikált. Dolgozatom a lakáskultúrának a korban betöltött, egyre hangsúlyosabb szerepére is rávilágít.