Kőrösi Boglárka

Design- és művészetelmélet

A design rétegei - Kassák Lajos a designelmélet tükrében

A dolgozat célja lehetséges kapcsolódási pontok feltárása a kortárs designelmélet fogalmai, valamint Kassák Lajos 1916 és 1926 közötti tevékenységében tetten érhető problémafelvetés, illetve az ehhez fűződő megoldási kísérletek között. Anakronizmus-e Kassákra designerként tekinteni a társadalom javítását célzó avantgarde mozgalmi ténykedés folyamatában, vagy a designt tágabban értelmező definíciók párhuzamba állításával épp új megvilágításba kerülhet munkásságának vizsgált szelete?