Adamik Luca

Design- és művészetelmélet

Hajas Tibor és Andy Warhol: tükröződések és kapcsolódások

szakdolgozati témavezető dr. Horányi Attila, egyetemi docens

Van-e olyan metszet, melyben Hajas Tibor és Andy Warhol attitűdje interferálni kezd és kölcsönösen megvilágítja egymást? Ezt a kérdést dolgozatom az Öndivatbemutató és a Próbafelvételek egymásra vetítő elemzésével teszi próbára, majd a hatástörténet kézzelfogható nyomvonalán elindulva, ugyanezen kérdés húsbavágóbb metszetéhez érkezik, melyben az erőszak, a szexualitás és hatalom kérdései kiélezettebb formában fonódnak össze.