EN    

Nagy Sára Vilma

Design- és művészetelmélet

Az emlékmű ideje - Dani Karavan alkotásai az ellenemlékművek tükrében

Szakdolgozatomban az izraeli művész, Dani Karavan választott alkotásait elemzem az ellenemlékművek főbb tulajdonságai alapján. Az elemzés során választ kívánok kapni a kérdésre, hogy ezek az alkotások milyen tekintetben hordozzák az ellenemlékművek vonásait, milyen pontokon hasonlíthatóak össze velük és melyek a lényegi különbségek, azaz mennyiben haladják meg az ellenemlékműveket és mi alapján nevezhetőek sikeresnek a kollektív emlékezet kortárs alkotói eszközökkel való alakításának szempontjából.