Szűcs Anda

Design- és művészetelmélet

A hazai új-mediális törekvések intézményesülései

A rendszerváltás-kori művészetben az interdiszciplináris gondolkodásmód és a technikai médiumok kerültek előtérbe. A modern kor változásaira alapozva, intézményes keretek között létrejöttek az új-médiumokkal foglalkozó szakok, az Intermédia és az Interdiszciplináris Tanszék (MKE), valamint a Videó /Médiadesign (MOME) szakok, melyek mai napig meghatározó szerepet töltenek be a művészeti életben.