Farkas Gusztáv

Design- és művészetelmélet

Tárgyalkotás és vizualitás - fazekasvideók megosztása a weben

Dolgozatomban a fazekas alkotómunka videózásának és webes megosztásának a jelenségét vizsgálom. A vizsgálat keretében, érintem a szükséges altémákat, majd igyekszem feltérképezni a fazekasságról szóló videók fajtáit, illetve a legértékesebb példákat kiemelni. Az elemzés során arra keresem a választ, hogy a szakmai ismeretek frissítésében, milyen szerepe lehet egy videófelvételnek.