témavezető Fülöp József

szakdolgozat
David Lynch befogadókra tett hatása és filmes eszközeinek vizsgálata A sötétség útja – Mulholland Drive című filmje alapján
Dolgozatomban az foglalkoztatott, hogy milyen folyamat zajlik az elmében, ha olyan vizuális anomáliákkal szembesül, mint David Lynch képsorai. A kutatás során az elme működéséről szóló kognitív elemzések alapján vizsgáltam, mi a kiváltó oka a Lynch munkásságára tett reakciók diverzitásának. A Mulholland Drive elemzésén keresztül levezettem, hogy Lynch filmes eszközei miként hatottak a nézőkre. A kutatás végére érve azt a következtetést vontam le, hogy az ok-okozati összefüggések megértése Lynch művészetében függ az egyén gondolkodásától és a befogadás körülményeitől.

szakdolgozat konzulensFábics Natália

mestermunka
Entropia
Az Entropia egy fiatal nő három párhuzamos valóságát mutatja be. A filmben megjelenő világ egy közös belső univerzum, amin belül a három karakter mikrokörnyezete létezik, és melyet ők éltetnek. A film konfliktusa szerint egyik karakter sem bír boldogan funkcionálni a másik nélkül, a környezetük teremtette egyoldalúság frusztrációt szül, vágyaikat képtelenek kielégíteni. Egy rendszerhiba folytán azonban mindhárom világ megbomlik, és a karakterek útja összeér. Találkozásuk katartikus ugyan, de véget vet az univerzumnak, mely leomlik és teret ad valami másnak.

mestermunka konzulensRuttkay Zsófia