Zellei Boglárka Éva

Fotográfia MA

szakdolgozat

A vizualitás szerepe a vallásgyakorlatban és -kommunikációban

Szakdolgozatomban azzal foglalkozom, miként kerül kölcsönhatásba a keresztény közösségek vizuális nyelvezete és az ezt közvetítő médiumok és tárgyak korunk vallásosságával. A kereszténység európai társadalmakban betöltött szerepét bemutatva helyezem azt kontextusba, melynek átalakulása az új médiumokkal szervesen összekapcsolódik. Az esztétika elhanyagolása megjelenik a vallástudományban és a gyakorlatban is, így dolgozatomban a giccs teológiai vonatkozásait is kiemelem. Különböző területek, mint a teológia, esztétika, valláskutatás, szociológia, vizuális kultúra és a médiakutatás kapcsolódásaira mutatok rá.

konzulens

Tillmann József

mestermunka

Egészen más

A munka a kortárs keresztény gyülekezetek vizuális kultúrájával foglalkozik, a sorozat képei a bemerítési szertartások helyszínein készültek. A profán igények és lehetőségek a hagyományos és a mai ízlésvilággal és egyedi megoldásokkal találkoznak. A tudatosan kialakított, reprezentatív vagy a legspontánabb környezetek mindig másként épülnek az emberalakok köré, így megfigyelhetjük, hogyan alakítják a vallásról és a szentekről alkotott vizuális képzeteinket.

konzulens

Kudász Gábor Arion

témavezető

Kudász Gábor Arion